26 Ara 2014

PEGİDA yeni bir olgu mu?

Her Pazartesi akşamı Alman televizyon kanallarının ilk haberi hâline gelen kitlesel ırkçı gösteriler, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Yapılan değerlendirmeler toplumsal gerçekleri yansıtmaktan uzak yüzeysel tespitlerden ibaret ne yazık ki. Aslında soru basit: PEGİDA vb. adları taşıyan kitlesel ırkçı hareket yeni bir olgu mu? Yanıtı da basit: Hayır!

19 Ara 2014

Petrol, jeostrateji ve Türkiye

Geçen hafta yazımızı Türkiye’deki muhalif güçlerin bölgeye bakmaları gerektiğini belirterek bitirmiştik. Konuyu irdelemeye devam edelim. Bu arada konumuzla ilgili olarak Türkiye’nin dış politikasının arka planı ve petrol üretimi üzerine kaleme aldığımız iki analizi http://kozmopolit-blog.blogspot.com adresindeki bloğumuzda yayınladığımızı ve ilgilenenlerin detayları orada okuyabileceklerini belirtmek isteriz.

»Aman petrol, canım petrol...«

Petrol kaynakları ve petrol üretiminin yol açtığı jeostratejik sorunlar üzerine
Petrol fiyatlarının düşüşü ile bağlantılı olarak burjuva medyasında yürütülen tartışmalar, uzmanlar arasında bilinen, ama kamuoyunda pek tanınmayan kimi verilerin gazete sayfalarında yer bulmasına neden oluyor. Bir çok detayın okunabildiği bu verilerde enerji kaynaklarının ve enerji taşıyıcılarının nakliyat yollarının kontrol altında tutulması için geliştirilen küresel stratejileri farklı açılardan okumak için çok sayıda ipucu bulunuyor.

Sığ sularda manevra çabaları

AKP hükümetinin dış politikasının arka planı üzerine
Almanya sermayesinin önemli medya organlarından birisi olan Handelsblatt gazetesi, 1 Aralık 2014 tarihli nüshasında »Putin ve Erdoğan: Kötü oğlanların buluşması« başlığı altında Rusya devlet başkanının Türkiye ziyaretini haberleştirmişti. Anımsanacağı gibi Putin, aralarında dışişleri bakanı Sergej Lawrow, enerji bakanı Aleksandr Nowak, bazı başka bakanlar ile Gasprom şefi Aleksej Miller gibi şirket temsilcilerinin bulunduğu bir üst düzey delegasyonla Ankara’ya gelmişti.

6 Soruda bölgemizdeki ihtilafların arka planı

1.) ‘Balkanlar-Kafkaslar-Ortadoğu İhtilaflar Üçgeninin’ merkezinde bulunan Türkiye’nin temel dış politik sorunları nelerdir?

12 Ara 2014

Petrol fiyatları ve jeostrateji

Yaz aylarından bu yana petrol fiyatları düşüyor. Haziran’da 102,00 Dolar’ı aşan varil (159 litre) fiyatı, bugün 64,00 Dolar’a geriledi, yani fiyatlar yüzde 40 ucuzladı. Şaşırtıcı bir gelişme mi acaba? Ne de olsa uzmanlar yıllardan beri fosil enerji kaynaklarının tükeneceğini ve petrol fiyatlarının sürekli artacağını belirtiyorlardı. Aksini gösteren bir bulgu yok, peki o zaman bu gelişmenin nedenleri nedir?

5 Ara 2014

Sola vurma alışkanlığı...

1990 sonrasında ve özellikle son yıllarda yaygınlaşan liberal genellemecilik, görüldüğü kadarıyla özgür medyada yazan bazı arkadaşları da etkilemeye başlamış. Muhalif medya araçlarında »sol« diye algılanan bir takım görüşler gerekçe gösterilerek bütünüyle sol kesimlere yöneltilen eleştirileri neredeyse her gün okumak mümkün. Böyle olunca, hâlâ komünist olduğumuzu iddia ettiğimizden, bir kaç noktayı düzeltme gereği doğdu.

4 Ara 2014

Emperyalizmin yeni jeopolitik girişimi

TTIP serbest ticaret antlaşmasının askeri-stratejik arka planı üzerine
Politika gazetesinde yayımlanmıştır
Avrupa’daki küreselleşme karşıtı hareketler son dönemlerde “Transatlantik Ticaret ve Yatırım Partnerliği” (Transatlantic Trade and Invesment Partnership – TTIP) olarak adlandırılan ve kapalı kapılar ardında ABD ve AB yönetimleri tarafından hazırlanan yeni serbest ticaret antlaşmasına karşı kampanyalar geliştiriyorlar. Kampanyalar genellikle tüketici koruma standartlarının düşürülmesi, tekellerin devletlere karşı dava açabilmeleri veya görüşmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesi gibi sosyal ve ekolojik etkileri ön plana çıkartıyor.