27 Kas 2015

»Ölümden korkup, intihar etmek«

Yazının başlığı Almancada belirli bir fobiye veya soruna gösterilen abartılı reaksiyonu yermek için kullanılan yaygın bir deyimdir. Kimi liberal yazar AB hükümetlerinin alelacele aldıkları güvenlik kararlarını ve uyguladıkları tedbirleri bu veya benzer deyimlerle eleştiriyorlar. Ancak böylesi eleştiriler, hükümetlerin ve güvenlik bürokrasisinin irrasyonel davrandığı varsayımına dayanmaktadır, ki bu tamamen yanlıştır.

20 Kas 2015

Paris, G20, savaş

Paris katliamı cihatçı terör örgütlerinin vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Korku salmayı hedefleyen cihatçı terörün bu hedefine ulaştığını tespit edebiliriz. Paris katliamı aynı zamanda böylesi eylemleri demokratik kurumları işlevsizleştirmek, özgürlükleri rafa kaldıran güvenlik politikalarını uygulamak ve militarist dış politikaya gerekçe bulmak isteyen burjuva hükümetlerine de yeni cephane vermiştir. Nitekim Avrupa’da yeniden hortlatılan terör histerisi ve yaratılan panik ortamı AB hükümetlerinin silahları kuşanmalarına yetti.

13 Kas 2015

Silvan ve devrimci muhalefet gerekliliği

Kürdistan yangın yerine dönmüş, ölümler olağanlaşmış, liberal söylem gına getirmişken, »Willy hocayı arama sırasıdır« dedim kendi kendime. Aradım. Bir kaç hoşbeşten sonra kafamı kurcalayan soruyu bodoslama sordum: »Hocam ne dersin, 1 Kasım sonuçlarında PKK şiddetinin rolü olduğunu söyleyenler çoğaldı. Baksana geçen gün T24’de solcu Ferdan Ergut da ›PKK eleştirisi içermeyen bir HDP savunusu mümkün değildir‹ diye yazıyordu. Acaba biz de...« Fena parladı: »Benden sol liberal ve küçük burjuva laf salatasına yanıt istemekte ciddi olamazsın!«.

11 Kas 2015

Cepheler Arasındaki Rojava - Errol Babacan / Murat Çakır

Uluslararası Af Örgütü’nün Rojava Raporu ve olası etkileri üzerine
Kobanê direnişinin ardından Rojava’ya yönelik enternasyonalist dayanışma büyük bir ivme kazanmıştı. Rojava, Ortadoğu’nun etnik ve mezhep çatışmalarının ortasında uğruna mücadele edilesi bir eşitlik vaadini yansıtıyordu. Şimdi ise Uluslararası Af Örgütü PYD’nin öncülüğündeki yönetime ağır suçlamalar yöneltiyor. Halk Savunma Birlikleri YPG/YPJ’nin köyleri yıktığı, Arap, Türkmen ve Kürt nüfusu keyfi biçimde yerinden ettiği, hatta infaz tehdidinde bulunduğu iddia ediliyor.

6 Kas 2015

Saflar belli oldu...

Ortadoğu’nun jeopolitik düzeninin çözülmekte olduğu bir dönemde yapılan TBMM seçimlerinin sonuçları, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal iklimini daha da kötüleştirecek. AKP’nin yeniden tek başına iktidar olmasıyla sertleşen iç ihtilaflar bölgedeki gelişmelerle birlikte ülke içindeki kutuplaşmanın ve şiddet sarmalının yeni bir ivme kazanmasına yol açacak. Niyetimiz felaket tellallığı yapmak değil, bu gerçekleri görmeden durum değerlendirilmesinin yapılamayacağına işaret etmek.

5 Kas 2015

Rusya’nın stratejik hamlelerinin gösterdikleri...

Emperyalist hegemonyadaki kırılmalar ve Rusya faktörü
ABD devlet aklına dönüşen »Wolfowitz Doktrini« kaleme alındığında, her ne kadar reel sosyalizm bir karşı devrim ile yıkılmış ve burjuvazinin ölümcül düşmanı olan sosyalizm güçleri darmadağın edilmiş olsalar da, emperyalist hegemonyanın tehlike altında olduğu kaygısı hâlâ canlıydı. »Tarihin sonunu« ilân eden burjuva ideologları zafer sarhoşluğu altında dahi tarihsel yasallığı, yani kapitalizmin her daim kendi mezar kazıcılarını yarattığı gerçeğini unutmamışlardı. Bunun için tüm çabalarını komünizm »illetini« yok etmeye, işçi sınıfının kendisi için sınıf olarak örgütlenmesini engellemeye, yaşamın her alanını kapitalist sermaye birikiminin boyunduruğu altına sokmaya ve emperyalizmin dünya çapındaki mutlak hegemonyasını kurmaya harcıyorlardı.