8 May 2015

Almanyalı bilim insanları, sendikacılar, sanatçılar, gazeteciler ve politikacılar Türkiye kökenli seçmenlere çağrı yaptılar:

Türkiye’de demokrasi, barış ve sosyal adalet için
HDP’yi destekleyiniz!

7 Haziran 2015’de Türkiye’de son derece antidemokratik bir anayasa ve baskıcı politika koşulları altında parlamento seçimleri yapılacak. Seçim barajı yüzde 10 iken, medyada tanıtım yapma fırsatları aşırı eşitsiz durumda ve hükümeti protesto etme olanakları sertleştirilen güvenlik yasalarınca önemli ölçüde kısıtlı. Yargıyı ve medyayı kontrolü altına alan iktidar partisi AKP, şu anda fiilen uygulanmakta olan başkanlık sisteminin Erdoğan’ın tek adam diktatörlüğü biçiminde yürürlüğe sokmak için beşte üçlük bir çoğunluğu hedefliyor. AKP’nin 13 yıllık iktidarı otoriter neoliberalizm ile toplum ve devlet bürokrasisinde islamileşmeye yol açtı: Artık sadece parlamenter demokrasi değil, yurttaş hakları da – özellikle kadın ve işçi hakları – açıkça ortadan kaldırılmak istenmekte.

 Bu gelişmenin geniş emekçi kitleleri, ama özellikle muhafazakâr yaklaşımların baskısı altında farklı biçimlerde şiddete maruz kalan kadınlar için trajik sonuçları olmaktadır.

AKP politikaları aynı şekilde bölgenin bütünü için de trajik sonuçlara yol açmaktadır. İçerideki otoriterleşme ve islamileşme, agresif dış politik hedeflerle sıkı sıkıya bağlantılıdır. AB üyeliği belirsiz bir zamana ertelenmişken, AKP’nin dış politika komşu ülkelerin istikrarsızlaştırılması hedefine odaklanmıştır. AKP, terör örgütlerine destek çıkarak savaş taraftarı bir radikalliği teşvik etmektedir. Aynı zamanda Irak ve Suriye’de »İslam Devleti« adını kullanan terör halifeliğinin tehdidi altındaki halk grupları için yapılan her türlü insani yardımları engellemektedir.

Kürt Özgürlük Hareketi ile farklı sol grupların tüm Türkiye partisi olarak oluşturdukları Halkların Demokratik Partisi (HDP) bu seçimlere ilk kez parti olarak katılacaktır. HDP kurtuluşçu ve demokratik bir seçim programı çerçevesinde farklı etnik, inanç ve toplumsal grupları temsil eden adaylar göstermiştir. Aleviler, Sünniler, Hıristiyanlar, Ezidîler, Araplar, Asuri-Süryaniler, Kürtler, Lazlar, Türkler, Çerkezler, Romanlar ile farklı akımlardan sosyalist kadın ve erkekler, kadın, LGBT ve çevre hareketlerinin temsilcileri HDP’den aday oldular. Çok sayıda sol parti ve örgüt, sendikalar ve meslek kuruluşları HDP’yi destekliyor.

HDP’nin parlamentoya girmesi, AKP’nin hedeflediği ve neoliberal-islamist bir diktatörlükten başka bir şey olmayan başkanlık sistemini engellemenin tek yoludur. Ancak bu şekilde gerçek bir demokratikleşme ve barış sürecini başlatabilmenin olanakları yaratılabilecektir.

Biz, aşağıda imzası olanlar Türkiye’deki demokrasi güçleriyle olan dayanışmamızı ilân ediyoruz ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki tüm Türkiye kökenli seçmenlere, oylarıyla AKP diktatörlüğünü engelleme çağrısını yapıyoruz.

Oylarınızı otoriter neoliberalizme ve Türkiye’nin daha fazla İslamileşmesine karşı kullanınız. Oyunuzu Türkiye için demokrasi, barış ve sosyal adalet yönünde kullanınız. HDP’nin adaylarını destekleyiniz!

İmzacılar:
·       Bernd Riexinger, DIE LINKE Eş Başkanı, Berlin
·       Tobias Pflüger, DIE LINKE Başkan Yardımcısı, Militaristleşme Bilgi Merkezi, Berlin
·       Prof. Dr. Ursula Schumm-Garling, Sosyolog, Berlin
·       Ülkü Schneider-Gürkan, Sendikacı ve Siyaset Bilimci, Frankfurt am Main
·       Petra Szablewski-Çavuş, Dil-Emek-Göç, Frankfurt am Main
·       Dr. Peter Strutynski, Almanya Barış Konseyi Federal Yönetimi Sözcüsü, Kassel
·       Prof. Dr. Werner Ruf, Siyaset Bilimci, Edermünde
·       Frank Skischus, Almanya Barış Konseyi, Gudensberg
·       Prof. Dr. İsmail Çoban, Sanatçı, Wuppertal
·       Harald Petzold, DIE LINKE Federal Milletvekili, Queer ve Medya Politikaları Sözcüsü, Berlin
·       Reiner Braun, Gazeteci, Berlin
·       Dr. Florian Wilde, Rosa Luxemburg Vakfı Sendika Politikaları Sorumlusu, Berlin
·       Kemal Kıran, Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Düsseldorf
·       Edgar Auth, Gazeteci-Yazar, Bonn
·       Elke Dangeleit, Etnolog, Berlin
·       Harald Weinberg, DIE LINKE Federal Milletvekili, Nürnberg
·       Andrej Hunko, DIE LINKE Federal Milletvekili, Aachen
·       Ulla Jelpke, DIE LINKE Federal Milletvekili, Berlin
·       Sabine Leidig, DIE LINKE Federal Milletvekili, Berlin
.    Annette Groth, DIE LINKE Federal Milletvekili, Berlin
·       Imran Ayata, Yazar, Berlin
·       Horst Schmitthenner, IG Metall Sosyal Hareketler Bağlantı Bürosu, Frankfurt am Main
·       Joachim Legatis, Alman Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Alsfeld
·       Prof. Dr. Emre Yekebas, Cerrah, Darmstadt
·       Prof. Dr. Barbara Dietrich, Hukukçu, Frankfurt am Main
·       Dr. Ing. Mustafa Demir, Berlin
·       Barbara Cardenás, DIE LINKE Hessen Eyalet Milletvekili, Wiesbaden
·       Eylem Özdemir-Rinke, Sanatçı, Berlin
·       Inci Hilbert, Öğretmen, Frankfurt am Main
·       Volker Mergner, Sendikacı ve Öğretmen, Frankfurt am Main
·       Kerem Schamberger, DKP-Münih Sözcüsü, München
·       Dr. Nikolaus Brauns, Tarihçi ve Gazeteci, Berlin
·       Yilmaz Kaba, Ezidî Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Celle
·       Özlem Alev Demirel, Landessprecherin DIE LINKE NRW, Duisburg
·       Elisabeth Abendroth, Frankfurt am Main
·       Hasan Burgucuoğlu, Sendikacı ve Öğretmen, Hamburg
·       Dr. rer. pol. Ergün Sönmez, İsviçre
·       Ute Jochemsen, Öğretmen, Berlin
·       Prof. Dr. Maria Dietzel-Papakyriakou, Sosyolog, Berlin
·       Klaus-Peter Dietzel, Sosyolog, Berlin
·       Dr. Deniz Saltıkoğlu, Freiburg
.    Özge Yaka, Misafir Prof., GSNAS - JFKI, Berlin Özgür Üniversite
.    Prof. Dr. Frigga  Haug, Sosyoloji ve Sosyalpsikoloji, Eleştirel Teori Enstitüsü Başkanı
.    Prof. Dr. Georg Fülberth, Berlin
.    Süleyman Ateş, GEW Sendikası Federal Yönetim Kurulu Üyesi
·       Murat Çakır, Hessen Rosa Luxemburg Vakfı Yöneticisi ve Yazar, Kassel
.    Detlef Hensche, Sendikacı, Berlin
.   Hanne Daum, emekli Gazeteci, Berlin
.   Inke Meyer, Politolog, Frankfurt am Main
.   Gabriele Prein, Gazeteci, Frankfurt am Main
.   Peter Sten, Matematikçi, Frankfurt am Main
.   Prof. Dr. Hans See, Business Crime Control e.V. Onur Başkanı